slide1
 
 
 
 
 
Царинското посредување во Фершпед АД претставува стратегиски деловен систем насочен кон задоволување на потребите на комитентите и постигнување спогодба за заедничка соработка.
 
 
     УСЛУГИ 
  • Царинење стока при увоз
  • Царинење стока при извоз
  • Транзит
  • Локално царинење стока
map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје