slide1

 

 

Површина од 45.000 м2, можност за прием на околу 500 товарни моторни возила, со соодветни сообраќајни и безбедносни решенија.Терминалот располага со современа колска вага,  инфраструктура и информатичка технологија што овозможува беспрекорно функционирање 24 часа на ден.

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје