slide1

ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ СО МАНДАТ ОД 17.05.2019

 

Штерјо Наков, дипломиран економист, неизвршен член Претседател на Одбор на директори  


Драган Наков, дипломиран економист, извршен член Генерален директор 


Анета Лазарова, дипломиран економист, неизвршен член 


Лидија Трајковиќ, дипломиран економист, неизвршен/независен член 


 Игор Митев, дипломиран машински инженер, неизвршен член 


 

 

 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје