slide1

  • откуп и подготовка на авио-товарни листови,
  • АТА карнети,
  • манипулација на стоки,
  • аеродромски и други такси,
  • подготовка на цени на авионска возарина до сите дестинации.

КОНТАКТ Сашо Таневски
телефон: 02 2550 430
телефакс: 02 2550 430
мобилен: 070 274 680
e-mail: s.tanevski@fersped.com.mk

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје