slide1


Нагласените барања за стандардизација и интеграција на бизнис-процесите го прават Секторот важен дел во севкупното работење на компанијата.

Обемот на работа и предизвиците кои стојат пред нас налагаат комбинирано потпирање на сопствени кадри, но и интензивно користење на услугите на надворешните информатички компании.

IT STRATEGY THAT DRIVES BUSINESS CHANGE!


КОНТАКТ Игор Митев
телефон: 02 3149 314
телефакс: 02 3149 482
мобилен: 075 426 898
e-mail: i.mitev@fersped.com.mk 

map

УЛ. Македонија 11а 1000 Скопје